صفحه اول اطلاعات محصول نمونه کارها مقالات سوالات متداول درباره ما ارتباط با ما live Support


شید راوی - نسخه 2.1

معرفي
نمونه تصاويري از برنامه
مشخصات فني و امکانات
مقايسه با سيستم هاي مديريت محتوا(CMS)
استفاده از نرم افزار به صورت آزمايشي
تست تست 123
04/05/1383

سایر اخبار »
روزنامه ورزشی گل
روزنامه مردم سالاری
روزنامه شاپرک
روزنامه ابتکار
روزنامه آفرینش
ماهنامه بانک و مسکن
ماهنامه صنعت خودرو
نشریه شرتو
هفته نامه حریف
هفته نامه سلیم
فصل نامه مطالعات راهبردی زنان
ماهنامه دختران
ماهنامه ارتباط موفق
ماهنامه بانک تجارت
روزنامه جهان اقتصاد
هفته نامه 40چراغ
فصلنامه شورای فرهنگ عمومی

سایر وب سایت ها »


روزنامه آفرینش


روزنامه مردم سالاری


روزنامه ابتکار

ماهنامه دختران


فصلنامه کتاب زنان

سایر CD های اطلاعاتی »

موارد استفاده از نرم افزار شیدراوی

موارد استفاده از نرم افزار شیدراوی در بخش های زیر مورد توجه می باشد:
1- نشریات ادواری مانند روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصل نامه ها و... که قصد ایجاد وب سایتی پویا و جستجوپذیر را دارند.
2- نشریات ادواری مانند روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصل نامه ها و... که قصد ایجاد CD های چندرسانه ای پویا و جستجوپذیر جهت فروش آرشیو سالیانه خود را دارند.
3- ناشرانی که برای کتاب های خود قصد ایجاد وب سایتی پویا و جستجوپذیر را دارند.
4- ناشرانی که برای کتاب های خود قصد ایجاد CD های چندرسانه ای جستجوپذیر و فروش آن را دارند.
5- نشریات الکترونیک که قصد ایجاد وب سایتی پویا و جستجوپذیر را دارند.
6- نشریات الکترونیک که قصد ایجاد CD های چندرسانه ای پویا و جستجوپذیر جهت فروش آرشیو سالیانه خود را دارند.


© 2003-2006 SheedRavi.com