صفحه اول اطلاعات محصول نمونه کارها مقالات سوالات متداول درباره ما ارتباط با ما live Support


شید راوی - نسخه 2.1

معرفي
نمونه تصاويري از برنامه
مشخصات فني و امکانات
مقايسه با سيستم هاي مديريت محتوا(CMS)
استفاده از نرم افزار به صورت آزمايشي
تست تست 123
04/05/1383

سایر اخبار »
روزنامه ورزشی گل
روزنامه مردم سالاری
روزنامه شاپرک
روزنامه ابتکار
روزنامه آفرینش
ماهنامه بانک و مسکن
ماهنامه صنعت خودرو
نشریه شرتو
هفته نامه حریف
هفته نامه سلیم
فصل نامه مطالعات راهبردی زنان
ماهنامه دختران
ماهنامه ارتباط موفق
ماهنامه بانک تجارت
روزنامه جهان اقتصاد
هفته نامه 40چراغ
فصلنامه شورای فرهنگ عمومی

سایر وب سایت ها »


روزنامه آفرینش


روزنامه مردم سالاری


روزنامه ابتکار

ماهنامه دختران


فصلنامه کتاب زنان

سایر CD های اطلاعاتی »

چگونگی انتقال اطلاعات نشریه به نرم افزار شیدراوی

• انتقال اطلاعات یک نشریه به نرم افزار شیدراوی
نرم افزار شیدراوی به کاربر این امکان را می دهد که اطلاعات نشریه چاپی خود را از هر نوعی که باشد به سادگی و در زمانی بسیار اندک در این نرم افزار وارد نمایید. به عنوان مثال شیدراوی در مقابل یک روزنامه همان قدر انعطاف پذیر است که در مقابل یک فصل نامه و یا حتی گاهنامه. تمامی امکانات و نیازهای مربوط به هر نوع نشریه چاپی و الکترونیکی در این نرم افزار گنجانده شده است.
یک نشریه چاپی به سادگی می تواند اطلاعات خود را از نرم افزارهای صفحه آرایی مانند Page Maker و Quark XPress که از فارسی ساز پروین استفاده می کند، به این نرم افزار انتقال دهد. همچنین این نرم افزار سازگار با محیط های Word و Excell می باشد و اطلاعات و جداول موجود در آن نرم افزار ها را می توان به سادگی در شیدراوی وارد کرد.
انتقال مطالب از تمامی نرم افزارهای ذکر شده در بالا، به راحتی و مانند اجرای دستور Copy/Paste ویندوز می باشد.
بعد از ورود اطلاعات در شیدراوی، این نرم افزار آماده است که براساس نیاز کاربر، اقدام به ایجاد وب سایت و یا CD اطلاعاتی نماید.

- برای دریافت اطلاعات بیشتر، به بخش "مشخصات فنی و امکانات نرم افزار شیدراوی" و همچنین "نمونه تصاویری از نرم افزار شیدراوی" مراجعه نمایید.

• انتقال اطلاعات یک کتاب به نرم افزار شیدراوی
نرم افزار شیدراوی به کاربر این امکان را می دهد که اطلاعات و محتوای کتاب خود را به سادگی و به صورت تمام-متن در این نرم افزار وارد نمایید و سپس اقدام به ایجاد وب سایت و یا CD از اطلاعات وارد شده نماید.
یک ناشر به سادگی می تواند اطلاعات و محتوای کتاب مورد نظر خود را از نرم افزارهای صفحه آرایی مانند Page Maker و Quark Xpress که از فارسی ساز پروین استفاده می کند، به این نرم افزار انتقال دهد. همچنین این نرم افزار سازگار با محیط های Word و Excell می باشد و اطلاعات و جداول موجود در آن نرم افزار ها را می توان به سادگی در شیدراوی وارد کرد.
انتقال مطالب از تمامی نرم افزارهای ذکر شده در بالا، به راحتی و مانند اجرای دستور Copy/Paste ویندوز می باشد.

بعد از ورود اطلاعات در شیدراوی، این نرم افزار آماده است که براساس نیاز شما اقدام به ایجاد وب سایت و یا CD اطلاعاتی نماید.
به دلیل تمام متن بودن نحوه ذخیره سازی اطلاعات توسط این نرم افزار، امکان جستجو برروی تمامی و خط به خط اطلاعات وجود خواهد داشت.
- برای دریافت اطلاعات بیشتر، به بخش "مشخصات فنی و امکانات نرم افزار شیدراوی" و همچنین "نمونه تصاویری از نرم افزار شیدراوی" مراجعه نمایید.


© 2003-2006 SheedRavi.com